PHÒNG KHÁM DA LIỄU BÁC SĨ MÃ PHƯỢNG

Địa chỉ: VP 4 Bán Đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại: 0386 681 866
Email: dmpdrphuong12@gmail.com